Wczytuję dane...
Zrównoważony rozwój

Co zrobić ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi?

Nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami! Konieczne jest poddanie ich poprawnej utylizacji w przeznaczonym do tego wyspecjalizowanym punkcie. Współpracujemy z takimi punktami i zajmiemy się utylizacją za Ciebie (nie wynikają z tego żadne dodatkowe koszty).

Pamiętaj! Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym grożą wysokie kary pieniężne – aż do 5000 złotych.

Wystarczy, że dostarczysz do nas stary sprzęt, a my zrobimy resztę.

Zbiórka odpadów

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, firma Globalway sp. z o.o. będąc w rozumieniu ustawy sprzedawcą detalicznym (numer rejestrowy BDO: 000337762), umożliwia swoim klientom oddanie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy klient zakupując u nas sprzęt elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Czyli kupując lodówkę, pralkę czy urządzenia małego AGD, przyjmiemy stary egzemplarz bez pobierania opłat za utylizację.

Zebrane w ten sposób zużyte sprzęty elektroniczne zwracamy do dystrybutora lub przekazujemy do zakładu przetwarzania odpadów. Stawki KGO (koszt gospodarowania odpadem) przypisane do danego sprzętu elektronicznego oferowanego przez nasz sklep podawane są na życzenie klienta.

Utylizacja odpadów - Recycling Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

Dlaczego nie wolno wyrzucać elektrośmieci razem z innymi odpadami?

Elektroodpady są źródłem cennych surowców podlegających recyclingowi. Innymi słowy mogą zostać ponownie wykorzystane, a dzięki temu oszczędzamy naturalne zasoby Ziemi. Z drugiej strony zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze. Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej - rtęć powoduje też zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej.

Odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z elektroodpadami ponosi zarówno indywidualny konsument, jak i przedsiębiorca.

Zarówno nasza firma jak i klienci, a także wszystko co nas wszystkich otacza tworzy jedno środowisko. To właśnie w tym jedynym środowisku spędzimy nasze życi Ochrona środowiska jest niezwykle ważna ponieważ to nasze wspólne dobro, które dzielimy z każdym jednym żywym organizmem. Więc wspólnie z naszymi klientami chronimy środowisko i dbamy o zrównoważony rozwój naszej planety.

Wysyłka do 48h
Zwrot do 14 dni
Zawsze darmowa dostawa
Program Partnerski